Zastosowania

Każdemu, kto zechce skorzystać z naszej wiedzy, pomożemy dobrać najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Zastosowania

Biblioteki / archiwa

Materiały zgromadzone w archiwach czy bibliotekach charakteryzują się dużą różnorodnością. Znajdziemy wśród nich książki, poszyty, stare druki, rękopisy, różnego rodzaju mikroformy,  dokumenty luźnokartkowe, mapy, grafiki czy obiekty o istotnej fakturze.

Efektywna digitalizacja tak zróżnicowanych obiektów rodzi konieczność doboru odpowiednich rozwiązań technologicznych dla każdego rodzaju zasobów.

Wybór sprzętu i oprogramowania często stanowi poważne wyzwanie dla zainteresowanych i wymaga zdobycia rzetelnej wiedzy, umożliwiającej przefiltrowanie nieistotnych komunikatów marketingowych i podjęcie świadomych decyzji.

Biblioteki i archiwa ze względu na specyfikę gromadzonych i udostępnianych cyfrowo dokumentów, często korzystają z rozwiązań do zastosowań profesjonalnych (wyposażenie specjalistycznych pracowni digitalizacji) oraz z urządzeń do zastosowań samoobsługowych. Wśród nich mogą znaleźć się skanery dziełowe, wyspecjalizowane skanery do księgozbioru) czy skanery wielkoformatowe. W zależności od wymagań projektowych, niezbędne cechy to łatwość i szybkość obsługi oraz jakość i dokładność odwzorowania oryginałów.

Wszystkie te wymagania mogą być spełnione przez rozwiązania znajdujące się w ofercie DDP.

Zastosowania

Czytelnie / samoobsługa

Wszędzie tam, gdzie wymagane są rozwiązania samoobsługowe podstawową cechą jest łatwość obsługi urządzenia przez użytkownika. Skanery samoobsługowe Bookeye serii Kiosk przodują w tym zakresie dzięki prostej konstrukcji, polskim interfejsom i szybkości działania.

Odpowiednie wyposażenie pozwala na samodzielne zeskanowanie dokumentów i zapisanie ich bezpośrednio na własnych pamięciach USB, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zbiorów poprzez digitalizację książek w pozycji niepełnego rozwarcia. Jest to nieporównywalnie delikatniejsze niż skanowanie na skanerach płaskich. Opcjonalne wyposażenie pozwala również na skanowanie bezpośrednio na urządzenia mobilne, a odporny na wirusy system operacyjny gwarantuje bezpieczeństwo eksploatacji.

Zastosowania

Kartografia / rysunki techniczne

Skanowanie map, planów i rysunków technicznych niesie ze sobą wiele wyzwań, z których najważniejszym jest zapewnienie jak najlepszej dokładności odwzorowania i poprawności geometrycznej. Standardowe skanery planetarne wykorzystujące kamery z obiektywami oddalonymi od oryginału nie są w tym przypadku dobrym rozwiązaniem. Z kolei użycie skanerów przelotowych niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia oryginału. Najlepiej sprawdzają się w takich przypadkach skanery płaskie wielkoformatowe, wyposażone w pojedyncze kamery.

Zastosowania

Katalogi kartkowe

Katalogi kartkowe, dostępne jedynie w siedzibie biblioteki, nie są dostosowane do współczesnych wymagań i możliwości zdalnego dostępu. Ich retrokonwersja jest jednak czaso- i kosztochłonna. Wychodzą już one powoli z użycia i wielu przypadkach nie są już uzupełniane i aktualizowane. Wciąż jednak zawierają bardzo dużo informacji nie przeniesionych do baz danych i ich udostępnienie w internecie niesie ze sobą dużą wartość.

Aby umożliwić udostępnienie tego zasobu, znajdującego się jedynie na miejscu w bibliotece, stworzyliśmy oprogramowanie umożliwiające w prosty i szybki sposób przeniesienie katalogu kartkowego lub klamrowego do internetu.

Katalog IKKar zachowuje strukturę i indeksowanie katalogu fizycznego i pozwala w intuicyjny sposób wyszukiwać informacje dokładnie w taki sam sposób jak robi się to stojąc przed szufladami w bibliotece.

Zastosowania

Dzieła sztuki

Skanowanie dzieł sztuki jest dużym wyzwaniem. Delikatna faktura, techniki malarskie mogące łatwo ulec uszkodzeniu (pastele, rysunki itp.) powodują, że skanowanie w sposób klasyczny nie sprawdza się w muzealnictwie. Wyspecjalizowany skaner WideTEK36 ART dzięki ruchomemu stołowi przesuwającemu się pod głowicą skanująca pozwala na bezinwazyjną digitalizację najdelikatniejszych materiałów, również oprawionych i o dużych rozmiarach.

Zastosowania

Repozytoria / biblioteki cyfrowe

Biblioteki cyfrowe są naturalnym końcowym elementem procesu digitalizacji. Pozwalają udostępniać zeskanowane zasoby szerokiej rzeszy użytkowników sieci komputerowej czy to lokalnej czy globalnej. Bardzo ważną cechą takich rozwiązań jest ich przyjazność dla użytkownika, łatwość przeszukiwania i obsługi.

Oferowane przez DDP rozwiązanie Nainuwa należy do najnowszej generacji repozytoriów i wykorzystuje nowatorskie techniki zarówno indeksowania zbiorów jak i ich prezentowania.

Nainuwa pozwala m.in. na:

  • ładowanie treści różnych typów (książek, czasopism, fotografii, map, materiałów audiowizualnych itp.)
  • wyszukiwanie pełnotekstowe
  • przeglądanie z wykorzystaniem bezstopniowego powiększania
  • możliwość tworzenia własnych kolekcji i wycinków
  • możliwość tworzenia plików pdf z wybranych fragmentów zasobów

Biblioteka Nainuwa może być wdrożona zarówno na sprzęcie i w siedzibie klienta, dostarczona na zasadzie SAaS lub udostępniona w chmurze. Dla zapewnienia niezawodności i długotrwałej aktualności jest oparta na narzędziach i oprogramowaniu Open Source.