Wdrożenia internetowych katalogów kartkowych

Katalogi kartkowe w dobie powszechnego zdalnego dostępu do zasobów pozostają reliktem minionej epoki, wymagającym osobistej wizyty w bibliotece. Ich retrokonwersja jest jednak czaso- i kosztochłonna. Proponujemy rozwiązania, które w krótkim czasie pozwalają udostępniać nawet duże katalogi kartkowe lub klamrowe w Internecie w sposób czytelny i łatwy w użytkowaniu.