Zarządzanie digitalizacją i automatyzacja procesów

Zarządzanie procesem digitalizacji w środowisku, w którym obrazy pochodzą z wielu różnych urządzeń a ich przetwarzanie i dystrybucja muszą różnić się od siebie, może stanowić wyzwanie. System ScanFlow® jest odpowiedzią na wszelkie problemy powstające w takim środowisku.

Korzystając z jednorodnego interfejsu dla wszystkich użytkowników, możliwie jest wprowadzenie do systemu obrazów pochodzących z różnych źródeł, stworzenie odrębnych procesów dla poszczególnych kategorii obiektów oraz ich sparametryzowanie i przekazanie od przetwarzania.

Przy takim podejściu eliminowane są mechaniczne błędy operatorów, związane z omyłkami pisarskimi, złymi parametrami przetwarzania czy w reszcie z kopiowaniem plików wynikowych i kontrolą kompletności.

Czynności w procesie mogą być wykonywane manualnie, automatycznie lub automatycznie pod nadzorem. W tym ostatnim scenariuszu, żaden obiekt nie zostanie uwolniony do kolejnej operacji bez weryfikacji i zatwierdzenia poprawności.

Przy takiej organizacji pracy, użytkownik wybiera proces odpowiedni dla danego typu obiektów, wyczytuje „lekką” kopię zadania, ustala parametry przetwarzania obrazów i przekazuje je do serwera, który jest odpowiedzialny za obróbkę plików właściwych.