Oprogramowanie do zarządzania procesem digitalizacji

Zarządzanie procesem digitalizacji bywa wyzwaniem. Dzieje się tak, gdy obrazy pochodzą z wielu różnych urządzeń lub jest ich bardzo wiele, a ich przetwarzanie i dystrybucja różnią się od siebie. System ScanFlow® jest odpowiedzią na wszelkie problemy powstające w takim środowisku pracy.

Proces digitalizacji staje się przejrzysty i prostszy dzięki jednorodnemu interfejsowi dla wszystkich użytkowników.

Oprogramowanie ScanFlow® umożliwia:

  • pełną kontrolę nad procesem digitalizacji od skanowania oraz importu począwszy, po zapis odpowiednio przygotowanych obrazów wraz z towarzyszącymi metadanymi
  • wprowadzanie do systemu obrazów pochodzących z różnych źródeł,
  • tworzenie odrębnych procesów dla poszczególnych kategorii obiektów,
  • parametryzowanie i przekazywanie obiektów do przetwarzania w zależności od ich zawartości, niezbędnych operacji konwersji itp..

Bezbłędny proces digitalizacji

System  ScanFlow® zapewnia możliwość zaprojektowania procesów w sposób ułatwiający ich obsługę operatorom, a co ważniejsze, eliminujący mechaniczne błędy ludzkie. Wytworzone w ten sposób rezultaty są jednorodne i wolne od mankamentów związanych z omyłkami pisarskimi, złymi parametrami przetwarzania czy z błędami przy kopiowaniu plików wynikowych.

Przejrzyste oprogramowanie do zarządzania procesem digitalizacji

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie do zarządzania procesem digitalizacji umożliwia  wykonywanie czynności na 3 sposoby:

  • manualnie,
  • automatycznie,
  • automatycznie pod nadzorem.

Przy takiej organizacji procesu digitalizacji, użytkownik musi jedynie wybrać proces odpowiedni dla danego typu obiektów. Co więcej, może wczytać „lekką” kopię zadania, ustalić parametry przetwarzania obrazów i przekazać je do serwera, który jest odpowiedzialny za obróbkę plików właściwych. Taka architektura pracy znacząco przyspiesza operacje przetwarzania i ogranicza ruch w sieci lokalnej.