DDP - strona główna

Kontakt z ddpDDP - strona główna

Start»Produkty»WideTEK

Skanery WideTEK

Skanery WideTEK s produkowane przez niemieck firm Image Access - specjalizowanego dostawc profesjonalnych systemw przetwarzania obrazu. W ofercie znajduj si skanery paskie formatu A2 oraz szerokoformatowe WideTEK36 o szerokoci skanu do 36 cali (915 mm), WideTEK42 - 42 cali (1070 mm) i WideTEK48 - 48 cali (1220 mm).

Podstaw rozwiza skanowania produkowanych przez ImageAccess stanowi innowacyjna technologia Scan2Net. Skanery WideTEK w ni wyposaone wymagaj do pracy jedynie standardowego poczenia sieciowego i mog by obsugiwane z kadej przegldarki WWW, niezalenie od systemu operacyjnego. Technologia Scan2Net wykorzystuje interfejs uytkownika bazujcy na HTML i pozwala na:

  • Prost integracj skanera w sieci,
  • Obsug dowolnego urzdzenia Scan2Net,
  • Natychmiastowe wywietlanie skanowanych obrazw,
  • Prost instalacj aktualizacji oprogramowania,
  • Instalacj opcji oprogramowania

Skanery WideTEK ze Scan2Net s niezalene od systemu operacyjnego i nie wymagaj do pracy adnego dodatkowego sprztu i oprogramowania. Wszystkie urzdzenia Scan2Net s instalowane jako urzdzenia sieciowe i wykorzystuj standardowy protok TCP/IP. Do pracy zalecana jest karta sieciowa 1 Gbit.

WideTEK 36 zosta niedawno uznany przez niezalene laboratoria bada sprztu komputerowego, biurowego i produkcyjnego BERTL za najszybszy skaner szerokoformatowy na wiecie. Przyznano mu najwysz not czterech gwiazdek - "Highly recommended".

wstecz do góry

WideTEK
Skanery WideTEK
WideTEK 25
WideTEK 36
WideTEK 36C
WideTEK 36DS
WideTEK 42
WideTEK 48
Strona firmy Image Access
Image Access
www.imageaccess.de
Copyright © 2003-2017 DDP Sp. z o.o. Design: The Nobodys