Zarządzanie digitalizacją i automatyzacja procesów

Proces digitalizacji staje się przejrzysty i prostszy dzięki jednorodnemu interfejsowi dla wszystkich użytkowników.

Oprogramowanie ScanFlow® umożliwia:

  • pełną kontrolę nad procesem digitalizacji od skanowania oraz importu począwszy, po zapis odpowiednio przygotowanych obrazów wraz z towarzyszącymi metadanymi
  • wprowadzanie do systemu obrazów pochodzących z różnych źródeł,
  • tworzenie odrębnych procesów dla poszczególnych kategorii obiektów,
  • parametryzowanie i przekazywanie obiektów do przetwarzania w zależności od ich zawartości, niezbędnych operacji konwersji itp..

Bezbłędny proces digitalizacji

System  ScanFlow® zapewnia możliwość zaprojektowania procesów w sposób ułatwiający ich obsługę operatorom, a co ważniejsze, eliminujący mechaniczne błędy ludzkie. Wytworzone w ten sposób rezultaty są jednorodne i wolne od mankamentów związanych z omyłkami pisarskimi, złymi parametrami przetwarzania czy z błędami przy kopiowaniu plików wynikowych.

Przejrzyste oprogramowanie do zarządzania procesem digitalizacji

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie do zarządzania procesem digitalizacji umożliwia  wykonywanie czynności na 3 sposoby:

  • manualnie,
  • automatycznie,
  • automatycznie pod nadzorem.

Przy takiej organizacji procesu digitalizacji, użytkownik musi jedynie wybrać proces odpowiedni dla danego typu obiektów. Co więcej, może wczytać „lekką” kopię zadania, ustalić parametry przetwarzania obrazów i przekazać je do serwera, który jest odpowiedzialny za obróbkę plików właściwych. Taka architektura pracy znacząco przyspiesza operacje przetwarzania i ogranicza ruch w sieci lokalnej.

Wirtualna biblioteka Nainuwa

Oferowane przez DDP rozwiązanie Nainuwa należy do najnowszej generacji repozytoriów i wykorzystuje wyjątkowe nowatorskie techniki zarówno indeksowania zbiorów jak i ich prezentowania. Integruje na tej samej platformie treści zarówno tekstowe jak i audiowizualne.

Nainuwa to m.in.:

– responsywny projekt, dostępny na każdym urządzeniu

– ładowanie, przeszukiwanie i przeglądanie treści różnych typów (książek, czasopism, fotografii, map, materiałów audiowizualnych itp.)

– wyszukiwanie pełnotekstowe w tekście i w metadanych

– przeglądanie z wykorzystaniem bezstopniowego powiększania

– możliwość tworzenia własnych zakładek, kolekcji i wycinków

– możliwość tworzenia i pobierania plików pdf z wybranych fragmentów zasobów

Biblioteka Nainuwa może być wdrożona zarówno na sprzęcie i w siedzibie klienta, dostarczona na zasadzie SAaS lub udostępniona w chmurze. Dla zapewnienia niezawodności i długotrwałej aktualności jest oparta na narzędziach i oprogramowaniu Open Source.

IKKar – Internetowy Katalog Kartkowy

Oprogramowanie do skanowania